Navigate Up
Sign In

Lista ta' Medjaturi: Medjazzjoni Obbligatorja

Lista ta Medjaturi li ser imexxu sessjonijiet ta' medjazzjoni obbligatorja rigward tilwim dwar kirjiet skond id-disposizzjonijiet ta' l-Att dwar il-Medjazzjoni, Kap. 474 Art. 34

Joanne Abela Cassar Social Worker
Christopher Attard Urban Planner
Mario Axisa Architect
Dr William Azzopardi Notary
Dr Noel Bartolo Lawyer
Dr Ingrid Bianco Lawyer
Charlene Bonnici Social Worker
Carmen Borg Correctional Manager
Dr John Buttigieg Lawyer
Josette Camilleri Social Worker
 mmc logo

Malta Mediation Centre 

158,
Merchants Street
Valletta, VLT 1176 

Telephone number

Email Address