Navigate Up
Sign In

Lista ta' Medjaturi: Kummerċjali


MEDJATURI APPUNTATI FIT-TERMINI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-ATT DWAR IL-MEDJAZZJONI, 2004 (Kap. 474)​

Dr Jonathan Abela Fiorentino Advocate B.A.; LL.D.
Christopher Attard Urban Planner & Environmental Manager BSc (Hons) Environmental Planning; M.A. in Environmental Management; M.A. Mediation
Mario Axisa Architect & Civil Engineer B.E.&A(Hons); M.A. Mediation
Notary Dr William Azzopardi Lecturer; Notary Public LL.D.; Diploma in Social Work; Mediators’ Institute of Ireland (MII) accredited mediator
Dr Ingrid Bianco Lawyer B.A.; LL.D.
Dr Umberto Borg Cardona Advocate B.A.; LL.D.
Dr John Buttigieg Laywer LL.D.
Abigail Camilleri Director (Funds) B.A. (Hons.) European Studies; M.A European Public Administration; Post-Graduate Diploma Mediation
Dr Dominic Cassar Lawyer Adv. Trib. Eccl. Melit.
Notary Dr Tonio Cauchi Notary Public LL.D.; Post-Graduate Diploma MediationĊentru tal-Medjazzjoni għal Malta

158
Triq Merkanti
Il-Belt Valletta, VLT 1176