Navigate Up
Sign In

Lista ta' Medjaturi: Ċivili


MEDJATURI APPUNTATI FIT-TERMINI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-ATT DWAR IL-MEDJAZZJONI, 2004 (Kap. 474)

Dr Jonathan Abela Fiorentino Advocate B.A.; LL.D.
Christopher Attard Urban Planner & Environmental Manager​ BSc (Hons) Environmental Planning; M.A. in Environmental Management; M.A. Mediation​
Mario Axisa Architect & Civil Engineer​ B.E. & A. (Hons)​; M.A. Mediation
Not. Dr. William Azzopardi Lecturer; Notary Public​ LL.D.; Diploma in Social Work; Mediators' Institute of Ireland (MII) accredited mediator
Dr Magda Bartolo Parnis Notary Public B.A.; Notary Public; LL.D.
Dr Ingrid Bianco Lawyer B.A.; LL.D.
Dr Umberto Borg Cardona Advocate B.A.; LL.D.
Dr John Buttigieg Lawyer LL.D
Maria Camilleri Social Worker Diploma in Social Work
Abigail Camilleri Director (Funds) B.A. (Hons.) European Studies; M.A European Public Administration; Post-Graduate Diploma MediationĊentru tal-Medjazzjoni għal Malta

158
Triq Merkanti
Il-Belt Valletta, VLT 1176