Navigate Up
Sign In

Talba Għal Medjazzjoni

Your EuropeAġġornata L-Aħħar: 09/02/2022

Ħarsa Ġenerali
Din il-formola għandha tiġi sottomessa minn dawk kollha li jagħżlu li jsolvu t-tilwim tagħhom permezz ta' medjazzjoni fuq bażi volontarja. Il-kunsinna tas-servizz titqies bħala kompluta hekk kif jinħatar medjatur biex imexxi l-medjazzjoni.

X'Se Tingħata
Li t-tilwima tkun risolta b’mod amikevoli mingħajr il-ħtieġa li tmur quddiem il-qrati ta’ Malta.

Eliġibbiltà
Tilwim fil-kamp ċivili, kummerċjali, familjari, soċjali, jew industrijali. Medjazzjoni familjari ma’ tinkludix separazzjoni jew divorzju iżda tirreferi għal tilwim familjari, per eżempju tilwim fuq wirt jew fuq 'business' familjari. Is-separazzjoni u d-divorzju jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ċivili, Sezzjoni tal-Familja u huma regolati b’leġislazzjoni speċifika.
 
Kif Tapplika
Imla l-formola online u ibgħatha.
Minħabba in-natura u l- komplessità tas-servizz, m’hemmx perjodu speċifikat meta se tkun qed tirċievi dan is-servizz.


Improve procedure.jpgImprove information.jpg
Obstacle.jpgAssist.jpgĊentru tal-Medjazzjoni għal Malta

158
Triq Merkanti
Il-Belt Valletta, VLT 1176