Navigate Up
Sign In

Il-Ministru

 
ONOR. Dr. Edward Zammit Lewis, Ministru għall-Ġustizzja u l-Governanza
 
Edward Zammit Lewis

Elett għal l-ewwel darba fl-2013, inħatar minnufih bħala Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku. Permezz tal-uffiċċju tiegħu, Dr Zammit Lewis mexxa żewġ inizjattivi ewlenin, jiġifieri l-Programm ta’ Residenza Globali u l-Programm tal-Investitur Individwali. 
​​
Dr Zammit Lewis kien sussegwentement maħtur Ministru għat-Turiżmu, li kien jokkupa l-kariga tiegħu sal-elezzjoni ġenerali tal 2017. Matul il mandat tiegħu, il-Ministeru għat-Turiżmu rnexxielu jaqbeż il-mira ta’ 2 miljun turist fis-sena, jeqred l-istaġjonalità u jsaħħaħ il-konnettività bejn il-linji tal-ajru u l-Gżejjer Maltin. 

Taħt it-tmexxija tiegħu, Malta saħħet il-qafas legali tagħha li jirregola l-industrija tal-avjazzjoni fi sforz biex tistabbilixxi lilha nnifisha bħala ċentru Ewropew għal lokazzjoni tal-inġenji tal-ajru, il finanzi u attivitajiet oħra relatati. 

Wara li ġie elett fil-Parlament fl 2017, l-Onor. Zammit Lewis ippresieda żewġ Kumitati Permanenti Parlamentari importanti; il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kumitat għall-Kontroll ta’ Ċerti Ħatriet Pubbliċi;i minbarra l-parteċipazzjoni attiva tiegħu f’erba’ Kumitati Permanenti Parlamentari oħra. 

Dr Zammit Lewis irritorna għall-Kabinett fl 2019 bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Ugwaljanza, bl-ewwel sforzi Parlamentari tiegħu jkunu ż-żewġ kontijiet storiċi li jinkludu l-Att tal-Ugwaljanza u l-Att tal-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza fid-Dritt Malti. 

Edward Zammit Lewis huwa avukat bil-professjoni, u wassal għal karriera b’suċċess fl-oqsma tal-liġi ċivili, kummerċjali, amministrattiva u kostituzzjonali. Huwa għandu wkoll BA fl-Istudji Ewropej u r-Relazzjonijiet Internazzjonali. 

Dr Zammit Lewis miżżewweġ lil Elena Farrugia, Nutara Pubblika, u għandu tifla jisimha Lucia.
​​

Dettalji Ta' Kuntatt:


Ministeru Għall-Ġustizzja u L-Governanza
Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521
Malta
 
Telefown

Imejl
 
Sit