Navigate Up
Sign In

Portafoll

Portafoll għall-Ġustizzja

Libertà ta' Informazzjoni
Entitajiet 

Bordijiet 
 
Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva
Kummissarji għall-Ġustizzja
Bord ta’ Riabilitazzjoni tal-Offendenti tad-Droga
Bord tal-Eżamijiet – Mandat tan-Nutara
Tribunal ta' Appell dwar Informazzjoni u Protezzjoni tad-Dejta
Bord tal-Arbitraġġ tal-Art
Kummissjoni tal-Liġi
Diviżjoni tat-Tribunal tal-Wirt
Bord tar-Regolament tal-Kera
Bord għat-Twaqqif ta' Regoli (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili)
Bord għat-Twaqqif ta' Regoli (Kodiċi Kriminali)
Regoli tal-Bord tal-Qorti
Rural Lease Control Board (Malta) (Għawdex)
Bord Konsultattiv dwar il-Politika dwar is- Sentenzi​
Tribunal għal Talbiet Żgħar

Dettalji Ta' Kuntatt:


Ministeru Għall-Ġustizzja
Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521
Malta
 
Telefown

Imejl
 
Sit