Navigate Up
Sign In

Dettalji ta' Kuntatt

Il-Ministru

Onor. Dr. Edward Zammit Lewis


Ministeru għall-Ġustizzja u L-Governanza

Indirizz: Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​


Imejl: edward.a.zammit-lewis@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000​


Segretarju Permanenti

Mr. Johan Galea​


Ministeru għall-Ġustizzja u L-Governanza

Indirizz: Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​​


Imejl: johan.galea@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000

Dipartiment tal-Informazzjoni Teknoloġika (IMU)
Kap tal-Informazzjoni Teknoloġika (CIO)
Sur Donald ​Mangion

Indirizz: Palazzo Spinola Business Centre, sular numru 3, 
Triq San Kristofru, Valletta

Imejl:  
donald.mangion@gov.mt
Telefown: +356 2247 9982
 
Servizzi Korporattivi
Direttur
Sinjura Sharon Vella Pace

Indirizz: Palazzo Spinola Business Centre, sular numru 3
Triq San Kristofru, Valletta
   
Imejl: 
sharon.vella-pace@gov.mt
Telefown: +356 2247 9911

Żvilupp ta​' Politika u Implimentazzjoni ta' Programmi (PDPI)
Direttur
Sinjura Simone Mousu`

Indirizz: 46, Triq il-Punent, 
Valletta

Imejl:  
simone.mousu@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000​​

Entitajiet u 
Aġenziji

   Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi

   Avukat Ġenerali

   Avukat tal-Stat

   Uffiċċju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta​

​ ​​​​  Aġenzija għall-Għajnuna Legali​

   Ċentru ta' Arbitraġġ ta' Malta

   Ċentru ta' Medjazzjoni ta' Malta​

   Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni

   Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati​

Dipartimenti

   Uffiċju tan-Nutara tal-Gvern u Arkivji Nutarili

   Dipartiment tal-Ġustizzja