Navigate Up
Sign In

Dettalji ta' Kuntatt

 

Il-Ministru
Onor. Dr. Edward Zammit Lewis


Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza

Indirizz: Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​


Imejl: edward.a.zammit-lewis@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000​

Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi​


Indirizz: Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​

Imejl: https://justice.gov.mt/en/Pages/Feedback.aspx​
Telefown: +356 2327 9000​

Segretarju Permanenti
Sur Johan Galea
Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza
Indirizz: Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​
   
Imejl: johan.galea@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000​Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati
Kap Eżekuttiv​
Sinjura Eunice Grech Fiorini
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Triq Repubblika
Valletta
   
Imejl:  eunice-maria.fiorini@courtservices.mt
Telefown: +356 2590 2217


Qrati ta' Għawdex u Tribunali
Direttur Ġenerali u Reġistratur
Dr. Maria Debono Borg
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Pjazza Katidral,
Rabat, Għawdex

Imejl:  
mary.debono-borg@gov.mt
Telefown: +356 2215 6681


Dipartiment tal-Informazzjoni Teknoloġika (IMU)
Kap tal-Informazzjoni Teknoloġika (CIO)
Sur Donald ​Mangion
Indirizz: Palazzo Spinola Business Centre, sular numru 3, 
Triq San Kristofru, Valletta

Imejl:  
donald.mangion@gov.mt
Telefown: +356 2247 9982
 

Servizzi Korporattivi
Direttur
Sinjura Sharon Vella Pace
Indirizz: Palazzo Spinola Business Centre, sular numru 3
Triq San Kristofru, Valletta
   
Imejl: 
sharon.vella-pace@gov.mt
Telefown: +356 2247 9911

Żvilupp ta' Politika u Implimentazzjoni ta' Programmi (PDPI)
Direttur
Sinjura Simone Mousu`
Indirizz: 46, Triq il-Punent, 
Valletta

Imejl:  
simone.mousu@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000​


Avukat Ġenerali
Kap tas-Servizzi Korporattivi
Sur Adrian Tonna
Indirizz: Uffiċju tal-Avukat Ġenerali, Admiralty House, 53, Triq Nofsinhar,
Valletta ​VLT 1101

Imejl: ag@gov.mt
Telefown: +356 2248 8800


Qrati tal-Ġustizzja
Direttur (Servizzi ta 'Appoġġ)
Sur George Grima
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Triq Repubblika
Valletta
   
Imejl:  
raymond.scicluna@gov.mt
Telefown: +356 2590 2320


Direttorat tal-Qrati Ċivili u Tribunali
Direttur u Reġistratur
Sur Emanuel Sciriha
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Triq Repubblika
Valletta
   
Imejl:  
emanuel.sciriha@gov.mt
Telefown: +356 2590 2346


Direttorat tal-Qrati u Tribunali Kriminali
Direttur u Registratur
Sinjura Maria Dolores Fenech
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Triq Repubblika
Valletta

Imejl:  maria.d.fenech@gov.mt
Telefown: +356 2590 2639


Nutara tal-Gvern 
Direttur
Dr Keith Francis German
Indirizz: 2/3 Triq Mikiel Anton Vassalli
Valletta  VLT 1310

Imejl:  
keith.f.german@gov.mt
Telefown: +356 2123 1242Entitajiet

   Ċentru ta 'Arbitraġġ ta' Malta

   Ċentru ta' Medjazzjoni ta' Malta​

   Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni​​​​