Navigate Up
Sign In

Dettalji ta' Kuntatt

Il-Ministru

Onor. Dott. Jonathan Attard, B.Comm, LLB, Dip NP, LLD, MP​


Ministeru għall-Ġustizzja

Indirizz: Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​​


Imejl: jonathan.c.attard@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000​ 


Segretarjat

Kap tas-Segretarjat

Dr. Ivan Meli

Imejl: ivan.meli.1@gov.mt​


Koordinatur tal-Komunikazzjonijiet

Mr. JohnLuke Ellul

Imejl: johnluke.ellul@gov.mt


Assistent Personali
David Vella
Imejl: david.vella.6@gov.mt  


Assistenta Personali
Graziella Muscat
Imejl: graziella.muscat.1@gov.mt 


Koordinatur tal-Politika ​u l-Ministeru

Mr. Marlon Micallef
Imejl: marlon.micallef.1@gov.mt 


Segretarju Permanenti
Mr. Johan Galea​


Ministeru għall-Ġustizzja

Indirizz: Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​​


Imejl: johan.galea@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000​

​Bijografija mis-servizz pubbliku: agħfas hawn​

 ​
Dipartiment tal-Informazzjoni Teknoloġika (IMU)
Kap tal-Informazzjoni Teknoloġika (CIO)
Sur Donald ​Mangion

Indirizz: Palazzo Spinola Business Centre, Sular numru 3, 
Triq San Kristofru,
Valletta

Imejl:  donald.mangion@gov.mt
Telefown: 
+356 2327 9611​​

 ​
Servizzi Korporattivi
Direttur
Sinjura Sharon Vella Pace

Indirizz: Palazzo Spinola Business Centre, Sular numru 3
Triq San Kristofru, Valletta
   
Imejl: sharon.vella-pace@gov.mt
Telefown: +356 2247 9900​

 ​
Direttorat ta' Strateġija u Appoġġ
Direttur
Sinjura Simone Mousu`

Indirizz: 46,
Triq il-Punent, 
Valletta

Imejl:  simone.mousu@gov.mt
Telefown: +356 2327 9000​​

 ​
Dipartiment tal-Ġustizzja

Direttur
Sinjura 
Katia Caruana

Indirizz:​ 14,
Triq is-Suq,

Floriana FRN 1082
Malta

Imejl: katia.caruana@gov.mt​
Telefown: +3562327 9400​​

 ​
Uffiċċju Tan-Nutar Għall-Gvern u l-Arkivji Nutarili ​
Direttur
Dott. Keith Francis German

Indirizz: Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern u Arkivji Nutarili​

2/3, Triq Mikiel Anton Vassalli
Valletta VLT 1310​​

Imejl:  keith.f.german@gov.mt
Telefown: +3562247 9800

 ​​
Taqsima tal-Koordinament tal-Libertà tal-Informazzjoni​
Direttur
Sinjura Davida Flores

Indirizz: Protezzjoni tad-Data u Koordinazzjoni tal-Informazzjoni

280, Livell 3,
Triq ir-Repubblika,
Il-Belt Valletta

Imejl:  davida.flores@gov.mt
Telefown: +356 2327 9631

 ​​
Entitajiet u Aġenziji

   Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi

   Avukat Ġenerali

   Avukat tal-Stat

   Uffiċċju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta​

​ ​​​​  Aġenzija għall-Għajnuna Legali​

   Ċentru ta' Arbitraġġ ta' Malta

   Ċentru ta' Medjazzjoni ta' Malta​

   Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni

   Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati​

Dipartimenti

   Uffiċju tan-Nutara tal-Gvern u Arkivji Nutarili

   Dipartiment tal-Ġustizzja

​​​​​​​​​​

​​​