Navigate Up
Sign In

L-Emblema


L-Emblema tal-għajnuna legali MALTA​ 

 
L-emblema tal-Għajnuna Legali Malta juri erba’ mwieżen tal-ġustizzja li jiffurmaw kwadru. 

L-emblema kwadru b’erba’ faċċati jirrapreżenta li l-ġustizzja għandha tiġi distribwita b’mod ġust mingħajr xaqlib lejn ebda parti, privileġġ jew korruzzjoni. Il-kelma b’ittri kapitali ‘LEGAL’ flimkien mal-kelma b’ittri kapitali u skur ‘AID’ tagħti x’tifhem l-għajnuna li tingħata lin-nies bi dħul finanzjarju baxx sabiex jiġu legalment rappreżentati fil-qrati tal-ġustizzja sabiex jingħatalhom aċċess ġust w ugwali għall-ġustizzja. Taħt dawn iż-żewġ kelmiet hemm l-isem kelma ‘MALTA’ b’ittri kapitali sabiex tagħti identita’ lill-Aġenzija tal-Għajnuna Legali Malta fix-xena globali. 

L-emblema tal- Legal Aid Malta huwa trademark reġistrat. Użu mhux awtorizzat tal-logo jwassal għall-ksur ta’ drittijiet ta’ propjeta’ intellettwali.

 

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Indirizz
188-189
Triq l-Ifran,
Il-Belt Valletta
 
Ara mappa 

 Websajt