Navigate Up
Sign In

X'Għandek tkun taf fuq il-Ġustizzja ta' Malta

IL-QORTI TA' MALTA


Qiegħed attwalment taħseb biex tibda proċeduri legali, kemm ċivili kif ukoll kummerċjali?
 
Irrelevanti liema proċeduri, l-ewwel għandek tidentifika liema qorti lizjed għandha ġurisdizzjoni għall-każ tiegħek, jekk tuża l-qorti l-ħażina tista' twassal għal dewmien konsiderevoli jew anke saħansitra t-twaqqieħ tal-każ tiegħek minħabba nuqqas ta' ġurisdizzjoni.

Għal izjed informazzjoni dettaljata dwar liema qorti għandek tagħzel għall-każ tiegħek, kif ukoll kif tipproċedi, ikklikkja hawn.
 

Għajnuna LEgali

L-Istat jista' jipprovdi Assistenza ta' Għajnuna Legali lil dawk li jeħtiġuha, kemm jekk għal proċeduri li qed tagħmel kontra terza persuna jew kontra talbiet imressqa kontrik.

Jekk taħseb li tista' tkun intitolat/a għall-għajnuna legali, l-ewwel ser tkun suġġett/a għal analiżi mill-avukat għall-Għajnuna Legali tat-talba u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek.

Għal aktar informazzjoni dwar l-Għajnuna Legali, jekk intix eliġibbli u kif tapplika, ikklikkja hawn​.


vittmi ta' KriminalitÀ

Jekk int vittma ta' kriminalità f'Malta, u ladarba m'għadekx fil-periklu, huwa rrakkomandat li tagħmel rapport fl-eqreb għassa tal-pulizija. Għandek tagħti kemm jista jkun dettalji u informazzjoni biex forsi jkun jista jinqabad l-agressur.
 
Ladarba tkun għamilt ir-rapport, u jekk il-persuna responsabbli tiġi mgħarrfa lill-pulizija, tista' tagħżel jekk tkomplix il-proċeduri bil-qorti.
 
Iċ-ċittadini Maltin u ċ-ċittadini Ewropej huma intitolati li jitolbu kumpens għall-korrimenti kriminali li ġarrbu sakemm dawn il-korrimenti huma rrapportati lill-Pulizija fi \mien qasir.

Tali kumpens jista' jintalab jew mill-vittma nnifsu jew minn persuna dipendenti jew persuna oħra jekk dan ta' l-aħħar ikun sofra telf ta' flus jew spejjeż imġarrba minħabba r-reat sostnut mill-vittma. Dan il-kumpens ma jistax jintalab jekk il-vittma kienet responsabbli jew parzjalment responsabbli mil-kriminalità.

Tista' wkoll tikkuntattja lill-aġenzija lokali ta' assistenza għall-vittmi ta' kriminalità, l-Appoġġ, għas-sapport, billi ċċempel 179 jew żżur is-sit​ tagħhom.


MEDJAZZJONI F'MALTA

It-tilwim mhux dejjem iridu jispiċċaw fil-qorti; dawn jistgħu jiġu solvuti permezz ta' arbitraġġ jew medjazzjoni. Permezz tal-medjazzjoni, medjatur ikkwalifikat jgħin lill-partijiet involuti biex jilħqu ftehim.

Jekk qed tikkunsidra medjazzjoni, inti għandek tikkuntattja liċ-Ċentru ta' Medjazzjoni ta' Malta fuq l-imejl: info@mediation.mt

Għal aktar informazzjoni dwar il-proċess u l-vantaġġi tal-medjazzjoni, ikklikkja hawn.​

 
Iċ-ċentru tal-Arbitru ta' Malta

Iċ-Ċentru tal-Arbitru ta' Malta (MAC) twaqqaf biex jippromwovi u jinkoraġġixxi l-arbitraġġ domestiku u l-arbitraġġ kummerċjali internazzjonali. Huwa amministrat minn Bord ta' Governaturi maħtura mill-President ta' Malta, iżda huwa indipendenti mill-Gvern.
 
Għal aktar informazzjoni dwar l-MAC, inklużi l-proċeduri u l-formoli rilevanti, ikklikkja hawn.


SUĊĊESSJONI F'MALTA

Il-mewt ta' relattiv jew ħabib viċin qatt mhu faċli, u m'għandux bżonn l-uġigħ ta' ras miżjud ta 'liġijiet u proċeduri kkumplikati.

Is-suċċessjoni hija xi ħaġa li taffettwa l-kulħadd, u l-ippjanar korrett jista 'jgħin biex jagħmilha aktar faċli. L-Ippjanar tas-Suċċessjoni ġie regolarizzat madwar l-UE, u hemm bosta linji gwida li tista 'ssegwi għall-parir. 


Hawn
 tista 'ssib informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti li tikkuntattja, liema liġijiet japplikaw għalik u għall-familja tiegħek, u liema taxxi għandhom jitħallsu wara suċċessjon.
 

Kuntratti f'Malta

F'Malta huwa obbligatorju li tirreġistra testment awtentiku fir-reġistru pubbliku. Tista 'wkoll tagħżel li tippreżenta testment issiġillat mal-qrati, fil-preżenza ta' żewġ xhieda.

Għal aktar informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni u t-tiftix għal testmenti f'Malta, inklużi l-ispejjeż rilevanti, 
ikklikkja hawn.


DRITTIJIET TAl-konvenut F'PROĊEDIMENTI KRIMINALI​

Jekk ġejt arrestat għal reat f'Malta, il-Qorti x'aktarx se żżommok u tinfurmak aktar tard bil-kundizzjonijiet tal-pleġġ tiegħek. Jekk ma tiġix arrestat taħt arrest, inti tiġi nnotifikat bl-akkużi miġjuba kontrik u d-data ta 'l-ewwel smigħ.

Skont il-gravità tal-akkużi li tiffaċċja, il-proċedimenti jitressqu quddiem il-Qorti tal-Maġistrati bħala qorti tal-Ġudikatura Kriminali jekk ir-reat jaqa 'taħt il-ġurisdizzjoni tagħha, jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta' Inkjesta Kriminali, ma jaqax fil-kompetenza tal-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti tal-Ġudikatura Kriminali.  

Il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Inkjesta Kriminali, wara l-konklużjoni ta’ l-inkjesta, imbagħad tiddeċiedi jekk ir-reat għandux jiġi pproċessat mill-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti tal-Ġudikatura Kriminali jew mill-Qorti Kriminali, jiġifieri quddiem Prova minn Ġurija. F'kull każ, ikun hemm sentenza jew li tikkundanna lill-persuna misjuba ħatja għall-piena relevanti jew li teħlisha.

Għal aktar informazzjoni dwar il-proċess kriminali f'Malta, inkluż ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea, kif tikseb parir legali, id-drittijiet tiegħek matul l-investigazzjoni u l-proċess, u l-Kodiċi Kriminali, 
ikklikkja hawn.

 
tkun ġurija f'MALTA

Jekk ġejt imħarrek biex tkun ġurija f'Malta, tista 'tkun imħawwad dwar x'ġib il-proċess. Generalment, dawk li kienu ġurati fil-passat, iqisu li kellhom esperjenza pożittiva, ghaliex għenu biex iġibu l-ġustizzja. Wara kollox, is-sistema ta ’proċess mill-ġurija tissikura li fil-każijiet kriminali l-aktar serji, il-pubbliku, rappreżentat mill-ġurati, għandu l-aħħar kelma dwar jekk persuna hix jew mhix ħatja ta’ reat kriminali f’Malta.

Għal aktar informazzjoni dwar ir-rwol tal-ġurija, kif ukoll ir-rekwiżiti, il-proċessi u lista ta 'dawk in-nies li jistgħu jkunu eżentati milli jkunu ġurati, 
ikklikkja hawn.​
​​​​​​​​​​​​​

Dettalji Ta' Kuntatt:


Ministeru Għall-Ġustizzja
Auberge D'Aragon,
Misraħ Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521
Malta
 
Telefown

Imejl
 
Sit