Navigate Up
Sign In

Att dwar id-Dipendenza mid-Droga (Trattament Mhux Prigunerija)

Inżidu fl-impenn kontra d-drogi filwaqt li niffukaw fuq l-għajnuna lill-vittmi.

Nhar il-15 ta' April 2015, il-Gvern introduċa att li jipprovdi għat-trattament ta' persuni fil-pussess ta' kwantitajiet żgħar ta' droga pprojbita għal użu personali u għal miżuri oħra għar-rijabilitazzjoni ta' persuni li jbatu mid-dipendenza tad-droga.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan is-suġġett, il-Ministeru tal-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali jistiednek biex tistaqsi mistoqsijiet fuq l-imejl: drugdependence.mjcl@gov.mt

Att dwar id-Dipendenza mid-Droga (Trattament Mhux Prigunerija)

Abbozz Dwar Id-Dipendenza Fuq Id-Droga (Trattament Mhux Priġunerija)​​​​


NLGO.PNG 
 


Dettalji Ta' Kuntatt:


Ministeru għall-Ġustizzja, L-Ugwaljanza U l-Governanza
Auberge D'Aragon,
Misrah Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​
Malta
 
Telefown

Imejl
 
Sit
​​
 Imejl Dipendenza Droga