Navigate Up
Sign In

Siti Utli

Hawnhekk tista’ taċċessa dokumenti relatati mal-implimentazzjoni tal-Att dwar l-FOI.
 
 
- L-Att tal-Libertà tal-Informazzjoni (Kap. 496) EN / MT 
 
- Kodiċi ta’ Prattika E​N​ / MT​ 
 
- L.S. 496.01 -- Regolamenti dwar Ħlasijiet imposti mill-Awtoritajiet Pubbliċ i għall-Aċċess għal Dokumenti EN / MT​
 
 - L.S. 496.02 -- Regolamenti dwar iż-Żmien li fih għandhom jitressqu Ilmenti u Talbiet għall-Investigazzjoni u Rikonsiderazzjoni EN / MT​
 
- L.S. 496.03 -- Regolamenti dwar Applikazzjonijiet u Formoli Oħra EN / MT
 
- L.N. 156 of 2012 -- Dħul fis-seħħ EN / MT​
 
​​​Talbiet/Ilmenti li waslu fi tmiem il-ġimgħa jew f’vaganzi pubbliċi se jkunu indirizzati fil-ġurnata tax-xogħol li jmiss. Kull referenza ta’ “ġurnata tax-xogħol” f’relazzjoni mal-Att tal-FOI għandha tiġi mifhuma bħala mit-“Tnejn sal-Ġimgħa”.
 
Id-data personali se tiġi pproċessata skont il-Leġislazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok idħol hawnhekk.

INFORMAZZJONI TA' KUNTATT:


 Isem tal-Kuntatt
Taqsima tal-Koordinament tal-FOI 
280, Livell 3, 
Triq ir-Repubblika, 
Il-Belt Vall​etta ​

 Telefon

 Imejl