Navigate Up
Sign In

Dwarna

It-Taqsima tal-Koordinament tal-Libertà tal-Informazzjoni (FOICU) ġiet imwaqqfa speċifikament għall-implimentazzjoni tal-Att dwar l-FOI. It-Taqsima tinsab fi ħdan id-Direttorat Strategy Support fil-Ministeru għall-Ġustizzja.

L-irwoli tat-Taqsima huma:

   Taġixxi bħala grupp ta’ appoġġ għall-uffiċjali tal-FOI (FOIOs)
 
   Tikkoordina l-implimentazzjoni tal-Att permezz tal-uffiċjali prinċipali tal-FOI (PFOIOs)

   Tipprovdi direzzjoni ġenerali u linji gwida

   Tinżamm sistema wiesa tal-IT

   Twettaq taħriġ fejn hu neċessarju

   Tippresiedi l-Forum tal-FOI (PFOIOS u l-Faċilitaturi)

   Tippresiedi n-network tal-FOI (kull FOIOs inklużi l-PFOIOs)


Dettalji tat-Taqsima tal-Koordinament tal-FOI 

Ministeru għall-Ġustizzja

Taqsima tal-Koordinament tal-FOI 
280, Livell 3, 
Triq ir-Repubblika, 
Il-Belt Valletta Dettalji tal-Kummissarju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data 

Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data 
2, Airways House, 
Triq il-Kbira, 
Tas-Sliema SLM 16 
Malta Dettalji tat-Tribunal tal-Appelli dwar l-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data 

Lis-Segretarju 
Tribunal tal-Appelli dwar l-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data 
158,
Triq il-Merkanti,
Valletta

​​​​​​

INFORMAZZJONI TA' KuNTATT:


 Isem tal-Kuntatt
Taqsima tal-Koordinament tal-FOI 
280, Livell 3, 
Triq ir-Repubblika, 
Il-Belt Vall​etta ​

 Telefown