Navigate Up
Sign In

Kuntatti Utli

Servizzi tal-Qrati – Malta
SIT: http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/​

Qrati tal-Ġustizzja
Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT1112
Imejl: courts.justice@gov.mt
Tel: +356 25902000
SIT: www.courts.gov.mt

Aġenzija għall-Għajnuna Legali ta’ Malta
21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT 1443
Imejl: 
info.legalaidmalta@gov.mt
Tel: +356 25674330
SIT: https://justice.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx 
    
         
Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija – Appoġġ għall-Vittmi 
Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Pjazza San Kalċedonju, l-Furjana, FRN 1530
Imejl: victimsupport.police@gov.mt 
Tel: +356 22942079
SIT: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx
    
     
Victim Support Malta

Imejl: info@victimsupport.org.mt
Tel: +356 21228333
 
 
Victim Support Malta – Sexual Assault Response Team (SART)
Tel: +356 21228333
 
 
Helpline għall-Vjolenza Domestika
Tel: 179 (24 hours)
 
 
Fondazzjoni St Jeanne Antide (SOAR) Malta
51 Ċentru Antida, Triq Tarxien, Tarxien TXN 1090
Imejl: sjafngo@gmail.com
Tel: +356 21808981 / 27672367 / 21809011 / 21808981
 
Aġenzija Appoġġ
36, Triq San Luqa, G'Mangia, Pieta`, PTA 1318
Imejll: appogg@gov.mt
Tel: +356 22959000
 
 
Aġenzija Sedqa
3, Triq Braille, Santa Venera, SVR 1690
Imejl: sedqa@gov.mt
Tel: +356 23885110
SIT:
http://fsws.gov.mt/en/sedqa/Pages/overview-sedqa.aspx
    
 
Bord tal-Probation u Parole
Bini tal-Millennia, it-3 Sular, Triq Aldo Moro, il-Marsa

Imejl: probation.services@gov.mt
Tel: +356 21249864 / 21224668
SIT:
http://homeaffairs.gov.mt/en/mhas-departments/probation-services/Pages/Probation.aspx
 
 

Dettalji ta' Kuntatt:

 Dipartiment tal-Ġustizzja 
14, Triq is-Suq,
Floriana FRN 1082
Malta
 
 Telefown
+356 23279400
 
 Imejl