Navigate Up
Sign In

Kuntatti Utli

Servizzi tal-Qrati – Malta
SIT: http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/​

Qrati tal-Ġustizzja
Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (Malta), Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT 1112
Imejl: courts.csa@courtservices.mt
Tel: +356 25902000
SIT: www.courts.gov.mt

Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (Għawdex), Pjazza Katidral, Ir-Rabat, Għawdex. VCT 1821
Imejl: courts.csa@courtservices.mt
Tel: +356 21556412
SIT: www.courts.gov.mt​​

Aġenzija għall-Għajnuna Legali ta’ Malta
188-189, Triq l-Ifran, Valletta, VLT 1455
Imejl: 
info.legalaidmalta@gov.mt
Tel: +356 22471500
SIT: https://justice.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx 
    
         
Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija – Appoġġ għall-Vittmi 
Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Pjazza San Kalċedonju, l-Furjana, FRN 1530
Imejl: victimsupport.police@gov.mt 
Tel: +356 22942079
SIT: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx
    
     
Victim Support Malta

Imejl: info@victimsupport.org.mt
Tel: +356 21228333
 
 
Victim Support Malta – Sexual Assault Response Team (SART)
Tel: +356 21228333
 
 
Helpline għall-Vjolenza Domestika
Tel: 179 (24 hours)
 
 
Fondazzjoni St Jeanne Antide (SOAR) Malta
51 Ċentru Antida, Triq Tarxien, Tarxien, TXN 1090
Imejl: info@antidemalta.org
Tel: +356 21808981 / 27672367 / 21809011
 
Aġenzija Appoġġ
36, Triq San Luqa, G'Mangia, Pieta`, PTA 1318
Imejll: appogg@gov.mt
Tel: +356 22959000
 
 
Aġenzija Sedqa
3, Triq Braille, Santa Venera, SVR 1690
Imejl: sedqa@gov.mt
Tel: +356 23885110
SIT:
https://fsws.gov.mt/mt/sedqa/Pages/default.aspx
    
 
Bord tal-Probation u Parole
Bini tal-Millennia, it-3 Sular, Triq Aldo Moro, il-Marsa, MRS 9065

Imejl: probation.services@gov.mt
Tel: +356 22951000
SIT:
http://homeaffairs.gov.mt/en/mhas-departments/probation-services/Pages/Probation.aspx
 
​​​​​​​​​​​​
 

Dettalji ta' Kuntatt:

 Dipartiment tal-Ġustizzja 
14, Triq is-Suq,
Floriana FRN 1082
Malta
 
 Telefown
+356 23279400
 
 Imejl