Navigate Up
Sign In

Introduzzjoni

Id-Dipartiment tal-Ġustizzja twaqqaf lejn l-aħħar tas-sena 2014 permezz ta’ Avviż Legali 402.14.

Il-funzjonijiet tad-Dipartiment huma dawk li jikkoordinaw, jappoġġjaw u jimmonitorjaw dawk l-oqsma fis-settur tal-ġustizzja li ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tad-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja iżda li għandhom x’jaqsmu mal-amministrazzjoni tal-ġustizzja, biex b’hekk id-Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja jiffoka aktar fuq il-ġestjoni tal-Qorti u l-proċeduri ġudizzjarji.​

​​
 

Dettalji ta' Kuntatt:

 Dipartiment tal-Ġustizzja 
14, Triq is-Suq,
Floriana FRN 1082
Malta
 
 Telefown
+356 23279400
 
 Imejl