Navigate Up
Sign In

Press Releases

Tnedija tal-Konsultazzjoni Pubblika dwar L-Istrateġija Diġitali tal-Ġustizzja
Stqarrija mill-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza u mis-Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej: Konsultazzjoni dwar strateġija diġitali għal aktar effiċenza u aċċessibiltà fil-qasam ġudizzjarju.

Tnedija tal-Istrateġija Diġitali tal-Ġustizzja
Stqarrija mill-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Governanza u mis-Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej: Imnedija l-Istrateġija Diġitali għas-settur tal-Ġustizzja​

Contact Information:

 Department of Justice
14, Market Street,
Floriana FRN 1082
Malta
View map

 Telephone
+356 23279400

 Email