Navigate Up
Sign In

Il-Kumitat tal-Istrateġija Diġitali tal-Ġustizzja

President
Mr. Johan Galea
Is-Segretarju Permanenti, MFJ

Viċi President
Mr. Donald Mangion
Chief Information Officer, MFJ

Membri

L-Imħallef Francesco Depasquale
Rappreżentat tal-Ġudikatura

Ms. Eunice Grech Fiorini
Kap Eżekuttiv, Aġenzija tas-Servizzi tal-Qrati

Dr. Vicotoria Buttigieg
Avukat Ġenerali

Dr. Christopher Soler
Avukat tal-Istat

Dr. Stefan Camilleri
Rappreżentat tal-Kamra tal-Avukati

Mr. Dominic Mintoff
Rappreżentat ta' servizz.gov

Segretarja tal-Kumitat
Ms. Joanne Battistino
Dipartiment tal-Ġustizzja

Dettalji tal-Kuntatt:

 Dipartiment tal-Ġustizzja
14, Triq is-Suq,
Florjana FRN 1082
Malta
Ara l-Mappa

 Telefown
+356 23279400

 Imejl