Navigate Up
Sign In

Portafol

MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, KULTURA U GVERN LOKALI
Onor. Ministru Dr Owen Bonnici

Portafol għall-Ġustizzja

 
Entitajiet 
 
Bordijiet 
 
Tribunal ta' Arbitraġġ dwar il-Qsim ta' Wirt​
Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva​
Bord tar-Regoli (found in sec 29 of COCP)
Kummissarji tal-Ġustizzja
Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri tar-Raba' (Malta) (Għawdex)
Bord li Jirregola l-Kera
Il-Kummissjoni tal-Liġijiet
Tribunal Għal Talbiet Żgħar
Bord ta' Arbitraġġ dwar Artijiet
Bord tar-Regoli tal-Qorti (as per Art 516 of Chp 9)​
 
 
Portafol għall-Kultura 
 
Kultura u Arti
Tejatri
 
 
Entitajiet 
 
 
Bordijiet 
  
Kumitatt ta' Tmexxija tat-Tejatru Manwel
Kumitat tal-Garanzija (Att dwar il-Patrimonju Kulturali)
Kumitat Konsultattiv dwar il-Wirt Kulturali
Soċjetà ta' Malta dwar l-Arti, il-Manifatturi u l-Kummerċ (rappreżentant wieħed)
Fondazzjoni tal Kon-Katidral ta' San Gwann (tliet rappreżentanti tal-gvern​)
Kumitat Xjentifiku għall-Konservazzjoni tat-Tempji Megalitiċi
Bord ta' Koordinazzjoni għal Proġetti Kulturali
Kumitat tal-Festi Nazzjonali
Kumitat tar-Rijabilitazzjoni tal-Kottonera
Kumitat tar-Rijabilitazzjoni tal-​Mdina
Kumitat tar-Rijabilitazzjoni tal-Belt Valletta u l-Furjana
Bord ta' Heritage Malta
Bord tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta
Bord tal-Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Krejativita​ (St James Cavalier)
Bord ta' Żfin Malta
Bord tal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti
Bord tal-Fiduċja tal-Kreattività
 
Portafol tax-Xandir 
 
Xandir​
Servizzi tax-Xandir Pubbliku
 
 
Bordijiet 
 
Servizzi tax-Xandir Pubbliku - Bord tad-Diretturi
Bord Editorjali - PBS Ltd

Korpi Kostituzzjonali taħt dan il-Ministeru 
 
 
 
SEGRETARJU PARLAMENTARI GĦALL-KUNSILLI LOKALI U KOMUNITAJJIET
Onor. Silvio Parnis
 
Portafol
 
L-Infurzar Lokali
Komunitajiet​
 
Entitajiet 
 
 
Bordijiet 
 
Bord Dixxiplinarju tal-Gwardjani Lokali
Bord Konsultattiv tal-Aġenzija tas-Sistemi ta' Infurzar Lokali
Bord ta' Governanza Lokali
Bord tal-Petizzjonijiet (Kunsilli Lokali)​
Bord tal-Appelli (Regolamenti dwar Tendering tal-Kunsilli Lokali)
Kumitat tal-Partijiet Interessati tal-Infurzar Lokali (innominat minn unions, fornituri tas-servizzi, kumitati reġjonali)
Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta’ Malta

 
SEGRETARJU PARLAMENTALI GĦAD-DRITTIJIET TAL-KONSUMATUR, INDAFA PUBLIKA U S-SOSTENN TAl-BELT KAPITALI
Onor. Dr Deo Debattista
 
Portafol
 
Protezzjoni tad-Data​
Libertà tal-Informazzjoni
Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur
 
Entitajiet
 
Fondazzjoni Valletta 2018 (stabbilit fl-istatut tal-Fondazzjoni​)
Diviżjoni tat-Tindif u Manutenzjoni
Awtorità dwar il-Mediċini
 
Bordijiet 
 
Awtorità tal-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur ta' Malta - Bord tal-Gvernaturi
Tribunal tal-Appelli dwar l-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data
Bord tar-Reviżjoni dwar il-Mediċini
Kunsill tal-Affarijiet tal-Konsumatur
Tribunal għal Talbiet tal-Konsumatur
Tribunal għall-Kompetizzjoni u l-Appelli tal-Konsumatur
Bord ta' Akkreditazzjoni Nazzjonali
Kummissjoni Interministerjali għall-Kapitali Ewropea tal-Kultura
​​​​​​​

Dettalji Ta' Kuntatt:


Ministeru għall-Ġustizzja, L-Ugwaljanza U l-Governanza
Auberge D'Aragon,
Misrah Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​
Malta
 
Telefown

Imejl
 
Sit
​​