Navigate Up
Sign In

Stqarrija tal-Missjoni


L-għan tal-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali huwa li jwettaq l-għanijiet tiegħu b'mod effiċjenti u effettiv. F'dan ir-rigward il-Ministeru huwa responsabbli li :

 

  • jippromwovi u jiżviluppa soċjetà sigura, ġusta u inklużiva fejn id-drittijiet u l-libertajiet ta' kull ċittadin huma mħarsa f'ambjent ekwu u sigur;​
  • jaħdem flimkien mal-identitajiet kulturali differenti biex jinħolqu ideat u titrawwem l-innovazzjoni fl-arti u fl-awdjoviżiv u b'hekk jingħata lok għal ekonomija kreattiva; 
  • jinżamm u jiġi mħares il-wirt kulturali tagħna u nesportaw kemm l-assi storiċi tanġibbli u intanġibbli tagħna permezz ta' diversi mezzi kif ukoll permezz tal-UNESCO;
  • jiggwida, jissorvelja u jikkordina l-funzjonijiet tal-Kunsilli Lokali filwaqt li jipprovdi taħriġ kontinwu u appoġġ għall-iżvilupp tal-ħaddiema;

 

Dettalji Ta' Kuntatt:


Ministeru għall-Ġustizzja, L-Ugwaljanza U l-Governanza
Auberge D'Aragon,
Misrah Indipendenza,
Il-Belt Valletta, VLT 1521​
Malta
 
Telefown

Imejl
 
Sit
​​