Navigate Up
Sign In

Għidilna x'Taħseb

Aħna nqisu l-kummenti tiegħek u nixtiequ nifhmu x'taħseb dwar is-servizzi tagħna u rridu nisimgħu suġġerimenti ta' kif nistgħu ntejbuhom. Hawn taħt tista timmarka x'servizz ħadt jew għaddejt minnu li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Kultura u l-Gvern Lokali. Tista' tinkludi wkoll xi kummenti u suġġerimenti relatati. Jekk jogħġbok inkludi u niżżel s-servizz li użajt fil-kaxxa tal-kummenti u s-suġġerimenti.Dettalji ta' Kuntatt:
      30,
      Triq it-Tezorerija
      Valletta, Malta
 Telefown  

 
 Imejl

​​


 ​