Navigate Up
Sign In

Dettalji ta' Kuntatt

 

Il-Ministru
Onor. Dr Owen Bonnici

Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
Indirizz: 24, Triq l-Ifran,
Valletta VLT 1410


Imejl: 
owen.bonnici@gov.mt
Telefown: +356 2334 6280 
    

Segretarjat
Kap tal-Ħaddiema
Sinjura Angele Abela
Indirizz:
123, Triq Santa Luċija, Valletta 
Imejl: angele.abela@gov.mt
Telefown: +356 2334 6231 

Uffiċjal u Kap tal-qadi tal-Klijent
Sur Eman Felice
Indirizz: 123, Triq Santa Luċija, Valletta  
Email: emanuel.felice@gov.mt
Tel: +356 2334 6211 ​

Segretarja Privata
Sinjura Bernardette Tedesco Triccas
Indirizz: 24, Triq l-Ifran, Valletta 
Imejl: maria-bernardetta.tedesco-triccas@gov.mt
Telefown: +356 2334 6287 ​​

Uffiċjal tal-Komunikazzjoni
Sinjura Maria Angela Vassallo
Indirizz: 24, Triq l-Ifran, Valletta 
Imejl: maria-angela.vassallo@gov.mt
Telefown: +356 2334 6288 ​

Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Konsumatur, Indafa Pubblika u s-Sostenn tal-Belt Kapitali
Onor. Deo Debattista

Indirizz:
30,

Triq it-Teżor, Valletta

Telefown: +356 2334 6300
Imejl: 
deo.debattista@gov.mt


Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet​
Hon Silvio Parnis

Indirizz: Casa Gaspe, 230, Triq Repubblika,
Valletta, VLT 1116


Imejl: 
silvio.parnis@gov.mt
Telefown: +356 2247 8400


Segretarju Permanenti
Sur Johan Galea

Indirizz:
123, Triq Santa Luċija,
Valletta VLT 1410
   
Imejl: johan.galea@gov.mt
Telefown: +356 2334 6251 


Diviżjoni Gvern Lokali
Direttur Ġenerali
Sur Natalino Attard
Indirizz: 230​, Casa Gaspe, Triq Repubblika,
Valletta, VLT 1116

   
Imejl:  
natalino.attard@gov.mt
Telefown: +356 2247 8420


Dipartiment tal-Gvern Lokali - Monitoraġġ u Appoġġ
Direttur
Sur Christopher Galea
26, Triq l-Arċisqof, Valletta
Imejl:  christopher.galea@gov.mt
Telefown: +356 2200 2308


Direttorat għall-Gvern Lokali - Implimentazzjoni ta' Strateġija u Politika
Direttur
Sinjura Marisa Pisani
Indirizz: Binja Gvern Lokali, Triq il-Gvern Lokali, Marsa
   
Imejl:  marisa.pisani@gov.mt

Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati
Direttur Ġenerali
Sur Frankie Mercieca
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Triq Repubblika
Valletta
   
Imejl:  frank.mercieca@gov.mt
Telefown: +356 2590 2217


Qrati ta' Għawdex u Tribunali
Direttur Ġenerali u Reġistratur
Dr. Maria Debono Borg
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Pjazza Katidral,
Rabat, Għawdex

Imejl:  
mary.debono-borg@gov.mt
Telefown: +356 2215 6681


Dipartiment tal-Informazzjoni Teknoloġika (IMU)
Kap tal-Informazzjoni Teknoloġika (CIO)
Sur Donald Mangion
Indirizz: Palazzo Spinola Business Centre, sular numru 3, 
Triq San Kristofru, Valletta

Imejl:  
donald.mangion@gov.mt
Telefown: +356 2247 9982
 

Servizzi Korporattivi
Direttur
Sinjura Sharon Vella Pace
Indirizz: Palazzo Spinola Business Centre, sular numru 3
Triq San Kristofru, Valletta
   
Imejl: 
sharon.vella-pace@gov.mt
Telefown: +356 2247 9911

Żvilupp ta' Politika u Implimentazzjoni ta' Programmi (PDPI)
Direttur
Sinjura Simone Mousu
Indirizz: 30,
Triq it-Teżor, Valletta

Imejl:  
simone.mousu@gov.mt
Telefown: +356 2334 6360


Avukat Ġenerali
Kap tas-Servizzi Korporattivi
Sur Adrian Tonna
Indirizz: Uffiċju tal-Avukat Ġenerali, Il-Palazz tal-President, Triq Repubblika,
Valletta

Imejl:
ag@gov.mt
Telefown: +356 2123 3021Direttorat tar-Restawr
Direttur
Sur Norbert Gatt
Indirizz: Ospizio, Triq Joseph J. Mangion,
Furjana
   
Imejl:   norbert.gatt@gov.mt
Telefown: +356 2292 7481


Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali
Suprintendent
Sur Joseph Conti Magro
Indirizz: 173, Triq San Kristofru,
Valletta, VLT 2000


Imejl: 
joseph.magro-conti@gov.mt
Telefown: +356 2395 0000


Direttorat għall-Kultura
Direttur
Sur Mario Azzopardi
Indirizz: Chateau de la Ville, Triq l-Arċisqof
Valletta
   
Imejl:  mario.d.azzopardi@gov.mt
Telefown: +356 2567 4201

Qrati tal-Ġustizzja
Direttur (Servizzi ta 'Appoġġ)
Sur George Grima
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Triq Repubblika
Valletta
   
Imejl:  
raymond.scicluna@gov.mt
Telefown: +356 2590 2320


Direttorat tal-Qrati Ċivili u Tribunali
Direttur u Reġistratur
Sur Emanuel Sciriha
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Triq Repubblika
Valletta
   
Imejl:  
emanuel.sciriha@gov.mt
Telefown: +356 2590 2346


Direttorat tal-Qrati u Tribunali Kriminali
Direttur u Registratur
Sinjura Maria Dolores Fenech
Indirizz: Qrati tal-Ġustizzja, Triq Repubblika
Valletta

Imejl:  maria.d.fenech@gov.mt
Telefown: +356 2590 2639


Nutara tal-Gvern 
Direttur
Dr Keith Francis German
Indirizz: 2/3 Triq Mikiel Anton Vassalli
Valletta  VLT 1310

Imejl:  
keith.f.german@gov.mt
Telefown: +356 2123 1242
Entitajiet

Kunsill tal-Arti għall-Malta (ACM)

Awtorita tax-Xandir

Fondazzjoni Patrimonju Malti

Heritage Malta

Ċentru ta 'Arbitraġġ ta' Malta

Ċentru ta' Medjazzjoni ta' Malta​

Orkestra Filarmonika ta' Malta

Tejatru Manoel

Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni

Pjazza Tejatru Rjal

Servizzi ta' Xandir Pubbliku (PBS)

Spazju Kreattiv

Suprintendenza tal-Patrimonju Kulturali

Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta